Описание
Характеристики
Отзывы
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Mirzə Şəfi Vazehin əldə olan qəzəl, müxəmməs və rübailəri onun nə qədər zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə və yüksək istedada malik olduğunu göstərir. Bu kitabda Mirzə Şəfinin doğma ana dilindəki şeirləri, farsca yazdığı şeirlərinin orijinalı və sətri tərcümələri, almanca şeirlərinin bədii tərcümələri verilmişdir. Şairin bu təranələrində ictimai-fəlsəfi ideyalar əsas yer tutur. Şairin yaşadığı dövrdə həmin ideyalar, bütün köhnə cəmiyyətə, onun həyat tərzi və geri qalmış görüşlərinə qarşı çevrilmişdir. O dövrdə köhnə cəmiyyətə, islam dini və şəriət qaydalarına qarşı az adam belə açıq, cəsarətlə çıxış edə bilərdi. Mirzə Şəfi bu şeirlərində eyni zamanda, həyatdan zövq almağa çağırır.
  • Количество страниц: 2629
  • Форматы: m4b-файл, mp3
  • Подарок: Нет
  • Автор: Мирза-Шафи Вазех
  • Тип книги: Аудиокнига
  • Язык продукта: Azerbaijani
  • Длительность: 43м 49с
0
5
0 %
4
0 %
3
0 %
2
0 %
1
0 %
0%

Рекомендуют

Nəğmələr
Ваша оценка
*Вы можете добавить до 5 изображений Загрузить свою фотографию (.gif, .jpg, .png).
Просмотр файлов...
Loading...
Loading...