Описание
Характеристики
Отзывы
Bu kitabda Fridrix Bodenştedtin hörmətli müəllii Mirzə Şəfi Vazeh haqqında xatirələri toplanmışdır. Xatirələr filosof-şairin şəxsiyyəti, məhəbbəti, yaradıcılığı barədə oxucuda (dinləyicidə) geniş təsəvvür yaradır.
  • Количество страниц: 10581
  • Форматы: m4b-файл, mp3
  • Подарок: Нет
  • Автор: Фридрих Боденштедт
  • Тип книги: Аудиокнига
  • Язык продукта: Azerbaijani
  • Длительность: 2ч 56м 21с
0
5
0 %
4
0 %
3
0 %
2
0 %
1
0 %
0%

Рекомендуют

Mirzə Şəfi haqqında xatirələr
Ваша оценка
*Вы можете добавить до 5 изображений Загрузить свою фотографию (.gif, .jpg, .png).
Просмотр файлов...
Loading...
Loading...