Описание
Характеристики
Отзывы
İsveçrə filosofu Jan-Jak Russonun (1712–1778) əsərləri Avropanın ictimai şüuruna böyük təsir göstərmişdir. Əgər Con Lokk Amerika inqilabının ilhamvericisi sayılırsa, Russonu haqlı olaraq Böyük Fransa inqilabının (1789) və hətta Rusiya bolşevik inqilabı-nın (1917) intellektual atası hesab etmək olar.
  • Количество страниц: 17937
  • Форматы: m4b-файл, mp3
  • Подарок: Нет
  • Автор: Жан-Жак Руссо
  • Тип книги: Аудиокнига
  • Язык продукта: Azerbaijani
  • Длительность: 4ч 58м 57с
0
5
0 %
4
0 %
3
0 %
2
0 %
1
0 %
0%

Рекомендуют

İctimai müqavilə
Ваша оценка
*Вы можете добавить до 5 изображений Загрузить свою фотографию (.gif, .jpg, .png).
Просмотр файлов...
Loading...
Loading...