Описание
Характеристики
Отзывы
“Getmə” romanını müəyyən mənada “həyatın protokolu” kimi səciyyələndirmək olar. Amma əsəri ictimai həyatın, sosial hadisələrin, ayrı-ayrı epizodların xronikası kimi qəbul etmək doğru olmazdı, roman – insan bioqrafiası ilə tarixin kəsişməsində yaşananların, bir-biri ilə çulğaşmış insan talelərinin polifonik səlnaməsidir. İnsan və zaman, xeyir və şər, insan müsibətləri və xoşbəxtlik, həyat və ölüm – bütün bunlar iki müstəvidə öz əksini tapır – gerçəklik bəzən mistik auraya bürünür, simvolik xarakterli lövhələr isə, xəyali ümumiləşdirmələrdə bütöv bir tablo yaradır.
  • Количество страниц: 30299
  • Форматы: m4b-файл, mp3
  • Подарок: Нет
  • Автор: İlqar Rəsul
  • Тип книги: Аудиокнига
  • Язык продукта: Azerbaijani
  • Длительность: 8ч 24м 59с
0
5
0 %
4
0 %
3
0 %
2
0 %
1
0 %
0%

Рекомендуют

Getmə
Ваша оценка
*Вы можете добавить до 5 изображений Загрузить свою фотографию (.gif, .jpg, .png).
Просмотр файлов...
Loading...
Loading...