Описание
Характеристики
Отзывы
Ushbu darslik nolisoniy fakultetlar talabalari uchun mo‘ljallangan. Darslik oliy o‘quv yurtlarining chet tillari o‘qitish dasturida tavsiya qilinayotgan 208 soat o‘quv yuklamasidan kelib chiqib, unda barcha mutaxassislik egalarining kundalik hayotini aks ettiruvchi 14 ta mavzu namunaviy fan dasturi asosida tanlab olindi. Mazkur mavzularda berilgan so‘z va iboralar, mashq va matnlar, rasm va illustrativ materiallar hamda mustaqil ishlash uchun tuzilgan majmualar hamda tarjimalar talabalarning nemis tilida kasbiy va hayotiy muloqoti uchun poydevor bo‘la oladi.
  • Форматы: pdf-файл
  • Подарок: Нет
  • ISBN: 978-9943-5878-1-6
  • Автор: ATABAY JUMANIYAZОV
  • Тип книги: Электронная книга
  • Язык продукта: Uzbek
  • Количество страниц: 1
0
5
0 %
4
0 %
3
0 %
2
0 %
1
0 %
0%

Рекомендуют

DEUTSCH
Ваша оценка
*Вы можете добавить до 5 изображений Загрузить свою фотографию (.gif, .jpg, .png).
Просмотр файлов...
Loading...
Loading...